normativa III PrePirinenca BTT

– Llicències: no s’acceptarà cap altra llicència que no sigui de la Federació Catalana o Espanyola de Ciclisme (FCC o RFEC)

– És obligatori l’ús del casc.

– Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

– A l’arribada és obligatori el retorn del dorsal.

– Sigueu respectuosos amb la natura i els altres participants.

– Cal recordar que tots els camins estan oberts a tothom, per tant, cal respectar les normes de circulació, tant a les pistes forestals com als trams de carretera.

– Tots els participants han de portar el dorsal ben visible al manillar de la bicicleta.

– L’organització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten situacions insalvables. També es pot suspendre la cursa per anomalies meteorològiques o d’altres situacions d’extrema urgència. Igualment tots els imprevistos seran resolts pels membres de l’organització.

–  L’organització declina la responsabilitat de retornar fins a la sortida els participants que no segueixin el recorregut o abandonin sense avisar als controls.

– Si per causes de força major no és pot celebrar l’esdeveniment no es retornaran els diners de la inscripció.

– L’organització quedarà lliurada de tota responsabilitat davant de qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent que hauran de ser coberts per ells mateixos.

– Així mateix els participants renuncien explícitament amb la inscripció, a reclamar qualsevol indemnització o compensació econòmica en cas d’accident en la seva participació.

– Pel sol fet de participar s’entén que s’accepta tot aquest reglament.

– Es tancarà el pas a la ruta llarga a les 2:00h d’iniciar la cursa.